?

Log in

 
 
21 October 2011 @ 08:06 pm
[REQUEST- AKAME + JUNDA] Fanfic request - Akame + Junda only!  
Name:
Title you prefer:
Gengre you prefer: (no angst please, I suck T.T)
Rating you prefer:
What do you want it to be about?
Any suggestion:
Multi-chapter or a one shot:

PS. Only taking in the first 10 request for Akame, thank you *^_^*
Taking 10 request only for Junda as well!


Please not that for both Junda and Akame multi-chapter can only be for 2 request (I still have a hangover for Sakuraiba TT)
 
 
 
midorihimawarimidorihimawari on October 21st, 2011 01:21 pm (UTC)
Name: Midori Himawari
Title: Tùy Anna viết thôi nha
Gengre: romance, sweet (đọc fic Akame hài hơi bị nhiều nên giờ muốn đổi gu =)) )
Rating: từ NC13 tới NC17 :">
What do you want it to be about? Muốn thấy cảnh trong đời sống thuờng nhật của hai đứa :"D

Muốn cả JunDa nữa thì request ở đâu *chớp chớp*
sakuraiba201sakuraiba201 on October 21st, 2011 01:27 pm (UTC)
request o day lun di *cosy* =)) luoi viet them request post moi =))))
midorihimawarimidorihimawari on October 22nd, 2011 04:03 pm (UTC)
JunDa
Title: Tùy Anna viết
Gengre: Romance, có chút sad nhưng happy ending
Rating: từ NC13 tới NC17 luôn
What do you want it to be about? Một giây phút đặc biệt nào đó trong cuộc đời hai đứa (sinh nhật hay lần đầu gặp gỡ, hoặc một biến cố gì cũng được :">)
Any suggestion: Một chút Akame và KAT-TUN member-ai :"D
sakuraiba201sakuraiba201 on October 28th, 2011 03:12 pm (UTC)
Ý chết =)) viết lộn request junda thành akame rồi =))))))))))))))))) thôi để viết cái kia thành jundaaa =)) gomeeennnnnn

http://anna-fanfics.livejournal.com/17347.html
S.Z3kasz on October 21st, 2011 01:50 pm (UTC)
Name: Heo
Title you prefer: tuỳ Anna đệp zinh *múa múa*
Gengre you prefer: đáng yêu chong xáng pha *3 trấm* LOL, ngu ngu baka
Rating you prefer: càng cao càng tốt nếu cô đủ khả năng =)))))
What do you want it to be about? truyện chế từ 1 sự kiện có thật nào đó =)))
Any suggestion: cho con zai Yabu sắm vai nữa nhá =)))
Multi-chapter or a one shot: ngắn dưới 5 chap.
sakuraiba201sakuraiba201 on October 21st, 2011 01:54 pm (UTC)
cô =)))
làm cái j với yabu đây *tự hỏi*
S.Z3kasz on October 21st, 2011 02:05 pm (UTC)
ko biết nữa =)) tuỳ cô xử =))
popolam2401popolam2401 on October 21st, 2011 02:05 pm (UTC)
Name: Popo
Title: tùy cô hen^^
Gengre: romance, angst.
Rating: NC-17:">
what to do you want it to be about:
đang muốn đọc cả 2 đứa lấy bối cảnh thời xưa, tôi nghĩ nó sẽ k vội vã như Tokyo, sẽ gặp nhiều cản trở và đau khổ hơn.
sakuraiba201sakuraiba201 on October 22nd, 2011 10:57 am (UTC)
ý cô cái ko vội vã như tokyo là sao >_<
t ko giỏi viết angst đâu ;A;
popolam2401popolam2401 on October 22nd, 2011 11:10 am (UTC)
Là cô lấy bối cảnh xưa đi, t đọc hiện đại quá chừng nên muốn đổi gió =)) tưởng tượng 2 thằng con t mặc kimono thì sao ta?
Vậy romance fa chút angst đc hôn T^T
sakuraiba201sakuraiba201 on October 23rd, 2011 07:35 am (UTC)
ok =))
xưa là hồi jrs nhé =)))
sakuraiba201sakuraiba201 on October 29th, 2011 02:17 pm (UTC)
xưa là jrs được hem cô :">
popolam2401popolam2401 on November 22nd, 2011 03:23 pm (UTC)
giờ mới vào đc LJ (đã hết bị kì thị) thời jrs nhen:)